Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-26 13:01:19
Grupe: hr.soc.religija
Tema: Re: Opasnost zelje za sigurnim znanjem
Linija: 24
Message-ID: jid6uf$dgi$2@ss408.t-com.hr

gpg: Signature made Sun Feb 26 13:01:19 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 2/26/12 10:33 AM, Siniša Knežević wrote: > >> Tragedija zapadne filozofije sastoji se u tome što je na istom podneblju >> i iz istog kulturnog i civilizacijskog konteksta iznikla i zapadna >> znanost, koja je po pristupu i učincima dijametralno suprotna. > > Zar se principi Hegelove dijalektike ne vide u Heisenbergerovom principu > neodređenosti? Možeš ti vidjeti svašta u svačemu, recimo u many worlds interpretaciji kvantne teorije možeš vidjeti postmodernistički relativizam, i što sad s tim. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle