Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-17 12:59:14
Grupe: hr.soc.politika
Tema: Re: DEMON SOCIJALNE DRZAVE
Linija: 18
Message-ID: jhlfeh$15h$1@ss408.t-com.hr

gpg: Signature made Fri Feb 17 12:59:14 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/17/2012 12:57 PM, Grizzly wrote: > Socijalna drzava je sama po sebi kolektivan pojam pri cemu se > podrazumijeva da svi preuzimamo odgovornost za opstanak onih koji si > to sami ne mogu omoguciti. Ili to ne žele jer im je ovako fino. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle