Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-17 12:22:06
Grupe: hr.soc.politika
Tema: Re: Srbija dominira
Linija: 21
Message-ID: jhld8u$qgc$1@ss408.t-com.hr

gpg: Signature made Fri Feb 17 12:22:06 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/17/2012 12:21 PM, Celtis Australis wrote: >> SRPSKA vlada prije nekoliko dana prihvatila je izmjene Zakona o autorskim >> i srodnim pravima prema kojemu obrtnici više neće morati plaćati naknadu >> tamošnjim ZAMP-ovima, a ostalima će naknada biti i tri puta manja. > > > Lako je njima, ovdje je ZAMPotvorac vladar. S ovlastima fikusa, sva sreća. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle