Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-17 12:07:26
Grupe: hr.soc.politika
Tema: Re: Made in China' više nije bagatela!
Linija: 22
Message-ID: jhlcdd$ouv$1@ss408.t-com.hr

gpg: Signature made Fri Feb 17 12:07:25 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/17/2012 11:58 AM, Mario Petrinovic wrote: >> >> Većina mojih računala je proizvedena u Kini (što nije u Kini, to je u >> Koreji) i rade savršeno. > > Na zalost, moram konstatirati da ti jednostavno nisi dovoljno > pametan. :)))) Nemam izbora nego se povući pred ovom silom argumenata. :) -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle