Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-17 11:44:28
Grupe: hr.soc.politika
Tema: Re: Mit o slabljenju drzave
Linija: 50
Message-ID: jhlb2c$miu$1@ss408.t-com.hr

gpg: Signature made Fri Feb 17 11:44:28 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/17/2012 11:11 AM, Marvin Barley wrote: > Ovo je idealna vedska država, koja je neprimjenjiva danas, ali nam > omogućuje razlučivanje. Kshatriye su vladajuća kasta, predstavljajući > državu, sa darom upravljanja. Brahmane imaju savjetodavnu ulogu. > Trgovci, pa ni trgovci valutama, obveznicama i dionicama nemaju > mudrost upravljanja društvom. Ne radi se tu o mudrosti nego o vrijednosnom sustavu po kastama. Naime brahmanama je vrijednosni sustav usmjeren prema transcendentalnom, odnosno brahmanu; kšatrijama prema dharmi, odnosno pravednosti; vaišyama prema arthi, odnosno materijalnoj koristi (dakle to je ekonomski sloj društva); šudrama je vrijednosni sustav usmjeren prema kami, odnosno osjetilnom uživanju. Dakle imaš ljude koji nisu u stanju slijediti nikakav cilj viši od osjetilnog užitka, i to su šudre, i njima su namijenjeni fizički poslovi koji ne zahtijevaju nikakvu pamet. Vaišye su želju za zadovoljavanjem osjetila u stanju podrediti želji za ostvarivanjem ekonomske koristi, dakle sposobni su za "delayed gratification", i to je privredni sloj društva, dakle proizvodnja, trgovina, ekonomija. Na višem sloju su oni koji su u stanju i želju za osjetilnim zadovoljstvima i želju za ostvarivanjem materijalne koristi podrediti želji za pravednošću i dobrom, dakle to su oni koji će bez problema žrtvovati život radi većeg dobra, i to je kasta kšatriya, odnosno ratnika i vladara, kojima upravlja koncept pravde. Njih i sve ostale varne (boje, odnosno kaste) savjetuju brahmane, koji su usmjereni prije svega na transcendentalno i oni, zapravo, daju širu perspektivu i viši smisao društvu, dakle rade na tome da pravednost i zakoni na kojima je utemeljeno društvo doista imaju transcendentalne temelje. To je, ukratko, standardna hinduistička politička teorija. Ta teorija je i u klasično doba hinduizma imala velikih manjkavosti, primjerice postavljao se problem određivanja kaste, jer se rođenje pokazalo nepouzdanim, dakle nije nužno da će ti se u obitelji neke kaste roditi osoba te kaste, pa je još Yudhišthira u Mahabharati dao pravorijek da kastu određuje samo ispravno ponašanje. Ali u osnovi, kad se gleda apstraktno, ta teorija o kvalitativnoj socijalnoj stratifikaciji ima i te kakvog smisla. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle