Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-17 09:59:32
Grupe: hr.soc.politika
Tema: Re: Mit o slabljenju drzave
Linija: 22
Message-ID: jhl4tk$abl$1@ss408.t-com.hr

gpg: Signature made Fri Feb 17 09:59:32 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/17/2012 09:56 AM, Grizzly wrote: > Tko ponovno ispisuje pravila nadzora i regulacije financijskih trzista > da bi se sprijecilo ponavljanje pogresaka iz proslosti? > > Tko na sebe preuzima najveci dio krivnje za sve sto podje po zlu? > > Odgovor je uvijek isti: drzavne vlade. Ne, nego porezni obveznici. Pitam se, kad već kreditiraju banke, hoće li barem dobiti kakve dionice? -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle