Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-20 14:55:28
Grupe: hr.soc.politika
Tema: Re: DEMON SOCIJALNE DRZAVE
Linija: 48
Message-ID: fd7adf1209c18247eb134ecdb9289cee@tioat.net

gpg: Signature made Mon Feb 20 14:55:28 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/20/2012 02:45 PM, Grizzly wrote: >>> >> >>> >> Zato se uz pojam vrijednost koristi i pojam drustveno priznata >>> >> vrijednost, koja sama po sebi nije drugo do trzisna cijena. Medjutim, >>> >> kako novac ima vlastiti "ritam" (inflacija, deprecijacija, deflacija >>> >> ...) ne razmatra se naprosto "trzisna cijena" vec se barata talonima >>> >> vrijednosti, cime se pokusava ukloniti utjecaj novcanih kretanja. >> > >> >"Trľiąna cijena" bez trľiąne verifikacije ti je jako tanak led. > Pod trzisnom cijenom mislio sam upravo na cijenu postignutu na > trzistu, koju neki nazivaju drustveno priznatom vrijednosti polazeci > od toga da je trziste arbitar drustvenog priznanja vrijednosti robe. Isto tako "višak vrijednosti" ti je jako tanak led u situaciji kad imaš više uređaja koji su tehnološki jako slični, a jednog se proda deset milijuna primjeraka dok drugog konkurencija jedva uopće uspijeva prodati, koštaju slično i sve na njima ja "tu negdje" što se tiče svih na prvi pogled mjerljivih parametara. Gdje ti je sad "višak vrijednosti" koji tvori razliku između iPada i HP-ove inačice tableta? Tu se može napraviti realistični "case" po kojem sve što radnici u Foxconn tvornici naprave može biti tržišno potpuno bezvrijedno ako nema adekvatnog "dodatnog sadržaja" koji proizvode glave u Cupertinu, a onda i sve priče o "višku vrijednosti" i disproporcionalnoj zaradi ovih u Cupertinu u odnosu na one u Kini padaju u vodu. Zašto, zato što nema "viška vrijednosti", ovi u Cupertinu su doista smislili nešto što vrijedi toliko koliko su zaradili, naprosto zato što HP nije smislio "to nešto", pa su svoj tablet morali manje-više baciti, odnosno prodati za petsto kuna komad. Dakle sam rad nekakvih šljakera u tvornici bi bez *stvarne* vrijednosti koju stvara intelekt idejnog autora vrijedio taman toliko da bi još morali platiti odvoz svojeg uratka na obližnju deponiju i u tome bi se sastojao "višak vrijednosti" koji bi njihov rad sam po sebi postigao u odnosu na sirovi materijal. "Višak vrijednosti" je samo Marxov loš naziv za tržišnu vrijednost kombinacije muda i mozga. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle