Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-18 20:58:11
Grupe: hr.soc.religija
Tema: Re: INRI Cristo
Linija: 26
Message-ID: fa7dc8926f16fb3d1126318558a2c4dd@tioat.net

gpg: Signature made Sat Feb 18 20:58:11 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/18/2012 09:01 PM, Tomislav Portada wrote: > "Danijel Turina" wrote: > >> Tomislav Portada wrote: >>> http://www.inricristo.org.br/index.php/en >>> >>> http://en.wikipedia.org/wiki/Inri_Cristo >> >> Lik izgleda onako kako mene Dejanović pokušava >> prikazati. :) > > Meni lik izgleda kao Bandić. Kao što rekoh. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle