Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-24 16:58:56
Grupe: hr.soc.politika,hr.soc.religija
Tema: Re: Marks i Isus
Linija: 22
Message-ID: f8bce6e65dc275860a659edc7d85d654@tioat.net

gpg: Signature made Fri Feb 24 16:58:56 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/24/2012 04:43 PM, Blues wrote: >>> >> >> Bolje bi bilo "dim pičke" i "pičkin dim". > > Opet problemi s gramatikom, "dim pičke" je genitiv imenice pička, > dok je u "pičkin dim" jedina imenica u nominativu dok je pičkin > posvojni pridjev. Ti si recimo pičkin dim. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle