Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-22 17:04:06
Grupe: hr.soc.politika
Tema: Re: Svijet profita
Linija: 25
Message-ID: f265c157858b204120e7d2e55cf3e901@tioat.net

gpg: Signature made Wed Feb 22 17:04:05 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/22/2012 04:52 PM, Mario Orsolic wrote: > "Danijel Turina" wrote in message > news:0dda6530f44ed07fc2bb949e3d97659d@tioat.net... > >>> Ergo, ne lazem, nego podjebavam. >> >> Kao što rekoh. >> A ja onda na to velim da osobe koje iz zajebancije lažu treba iz >> zajebancije trajno isključiti iz društva. > > Plinom ? Bilo bi te idealno ubiti, ali nije zakonito tako da će i filter poslužiti. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle