Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-20 14:59:16
Grupe: hr.soc.religija
Tema: Re: Uskoro stiže veštačko meso
Linija: 30
Message-ID: e9558017af63d30348fcea77ed2b55a5@tioat.net

gpg: Signature made Mon Feb 20 14:59:15 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/20/2012 02:54 PM, Ermin Hasicevic wrote: > On 2/20/2012 2:41 PM, Danijel Turina wrote: >> On 02/20/2012 01:58 PM, Melissa wrote: >>> >>> Prvo se matične ćelije uzimaju iz mišića krave. Potom se inkubiraju u >>> hranjivu supu, izgledom sličnu nedovoljno kuvanom jajetu. Ta se smesa >>> suši, rasteže i reže na trake, a na samom kraju se meša s masnoćom >>> kao i drugo mleveno meso kako bi nastao burger. >> >> Ne znam za ostale, ali meni ovo zvuči tako gadljivo da mi je u usporedbi >> koncept klanja svinje i pravljenja šunke mila majka. >> > > Hmm, ako to bude jednako izvornoj stvari onda ću zanemariti način na > koji je dobiveno. :) Ne vidim da li postoji problem s etičke strane?! S etičke strane nema problema ni da od svinjskih šmrklji rade nekakav puding, ali ja bih imao ozbiljnih problema s konzumacijom takve supstancije. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle