Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-24 11:36:58
Grupe: hr.soc.religija
Tema: Re: Duhovni kompas
Linija: 24
Message-ID: e7ea2d363de44322f1015722bbfba2bf@tioat.net

gpg: Signature made Fri Feb 24 11:36:58 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/24/2012 01:20 AM, manta wrote: > On 23 velj, 23:33, Petar Bjelčić wrote: >> "Danijel Turina" wrote in message >> >> Joseph Ladović manje piše, ali sa buntom i dubokim emocijama. > > Daj radije reci što iz teksta možeš konstruktivno prokomentirati. To je lik koji smatra da Ameri nisu bili na mjesecu i da CO2 ne uzrokuje efekt staklenika. Iskreno mi se jebe za njegove "konstruktivne komentare", isto kao i za "konstruktivne komentare" od Dejanovićevih trashera. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle