Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-20 15:07:35
Grupe: hr.soc.politika
Tema: Re: DEMON SOCIJALNE DRZAVE
Linija: 26
Message-ID: dcde805385c597294f9981836c8e1a6b@tioat.net

gpg: Signature made Mon Feb 20 15:07:34 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/20/2012 03:03 PM, plastisa wrote: > "Danijel Turina" wrote > >> Dakle sve konvencionalne procjene tržišne reakcije su se pokazale kao >> potpuno krive, a imajući u vidu da te procjene ne rade debili nego >> likovi s doktoratima ekonomije koje zapošljavaju multinacionalke za >> veliku plaću, rekao bih da je koncept tržišta i vrijednosti još uvijek >> jako slabo shvaćena stvar. > > Jako, jako bi se zacudio da vidis tko sve radi procjene trzista u ovoj > bransi. Jako bih se iznenadio da procjene tržišta za HP ne radi nekakav odjel u kojem svaki činovnik ima barem MBA, a svejedno su kolektivno pali na nos. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle