Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-22 16:18:30
Grupe: hr.soc.politika
Tema: Re: Svijet profita
Linija: 21
Message-ID: d10076da55cab90b55fd2afde5512a7c@tioat.net

gpg: Signature made Wed Feb 22 16:18:29 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/22/2012 04:04 PM, Mario Orsolic wrote: > "Ermin Hasicevic" wrote in message > news:7e6615f561c6a866197a1176e45108e2@tioat.net... >> Onaj ko je radio softver za payment terminal > > Radila ga je Turinina firma, bar je to poznato. Pitao bih te zašto lažeš, ali vjerojatno ti je to toliko normalno ponašanje da ne znaš. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle