Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-21 20:25:19
Grupe: hr.soc.politika,hr.soc.religija
Tema: Re: Iran spreman da izvrsi preventivni udar
Linija: 21
Message-ID: cc905e6d6b821cba4cfcc580d9016da0@tioat.net

gpg: Signature made Tue Feb 21 20:25:19 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/21/2012 08:23 PM, Zli_Zec wrote: > Danijel Turina wrote: >> Dovoljno je da Iranci nastave raditi luđačka *sranja* >> ne da nam se više slušati ta glupa *sranja*". > > turilo, pa tebi je *sranje* stalno na gubici...kay...? :-P Ovi newsi su veća ludnica od bilo koje fizičke. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle