Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-18 17:08:48
Grupe: hr.soc.politika
Tema: Re: DEMON SOCIJALNE DRZAVE
Linija: 28
Message-ID: c8919196bbea7a4e71cd0d96c8e8041d@tioat.net

gpg: Signature made Sat Feb 18 17:08:49 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/18/2012 05:00 PM, NN wrote: > On 18.2.2012. 13:24, Danijel Turina wrote: > >> Dakle i te kako postoje vrijednosti bez tržišta, ali to ljudima možeš >> objasniti tek kad im usfali kisika pa shvate da je bio jako vrijedan i >> kad je bio besplatan. > > Kada necega, dakle, usfali, potreba za tim i vrijednost toga raste. > Osnovna zakonitost... trzista. Jedno je *vrijednost*, a drugo je ljudska sposobnost da je cijene. Ovo drugo je mjerljivo tržišnim uspjehom. Naime bez kisika, dušika, fosfora i vode se ne može i to ih čini nevjerojatno vrijednim tvarima, ali ljudi postanu sposobni prepoznavati tu vrijednost tek kad im tih tvari usfali. Nije baš da kisik nema vrijednosti zato što ga ima puno, ali *tržišna* vrijednost uopće ne odražava njegovu *stvarnu* vrijednost. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle