Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-22 14:12:35
Grupe: hr.soc.politika
Tema: Re: Milijunasi i barke
Linija: 21
Message-ID: c0b6f1d6edaae890131ea55c25e78908@tioat.net

gpg: Signature made Wed Feb 22 14:12:34 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/22/2012 11:00 AM, Tommmo wrote: > Pravi problem su uvjeti poslovanja u ovoj truloj drzavi. Ta prepreka je > nepremostiva. Pa, da ja imam hrpu love koju želim investirati u brodogradilište za luksuzne jahte, Hrvatska je zadnje mjesto na kojem bih otvorio pogon. Naprosto je država tako luda, pokvarena i inherentno neprijateljska prema poduzetnicima da sam i sad ovdje samo zato što nemam alternative. Da imam više love vjerojatno bih skupa s familijom pobjegao u Australiju. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle