Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-21 19:51:08
Grupe: hr.soc.politika
Tema: Re: Svijet profita
Linija: 20
Message-ID: b6a4a6d90ee5fabafa1f8e857a5f3f7a@tioat.net

gpg: Signature made Tue Feb 21 19:51:07 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/21/2012 07:47 PM, Ermin Hasicevic wrote: >> > > Prepaid kartice ima već Tifon i imaš neki popust na to. Ovo radi, > najvjerovatnije, na principu da se iznos prvo predautorizira, > a onda se radi dohvat (do maksimalno) predautoriziranog iznosa. Definitivno nešto što se neće dati samo tako stornirati. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle