Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-23 13:58:21
Grupe: hr.soc.politika,hr.soc.religija
Tema: Re: Marks i Isus
Linija: 30
Message-ID: b6714a41f8f38994a191bb2873a28872@tioat.net

gpg: Signature made Thu Feb 23 13:58:21 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/23/2012 01:47 PM, Grizzly wrote: > On Thu, 23 Feb 2012 12:41:07 +0000 (UTC), Danijel Turina > wrote: >> On 02/23/2012 01:37 PM, Grizzly wrote: >>>>> >>>>> Stvar je u tome da je marksizam zapravo samo re-brandirano kr?ćanstvo. >>>>> Svi osnovni elementi na temu pravedne sirotinje i zlih bogata?a i >>>>> općenito inverzije svake pameti s ciljem "socijalne pravde", to je sve >>> Marx nije govorio o pravednoj sirotinji i zlim bogatasima nego >>> oklasama koje po sevi nisu ni pravedne niti zle. >> >> Joj daj ąuti s tim glupostima. Da je tako ne bi bilo koncepta revolucije >> i diktature proletarijata. > > To nisu gluposti nego cinjenice. Koje su tebi ili nepoznate ili za > njih znas, ali falsificiras. Činjenica je da ti gluposti zoveš činjenicama. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle