Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-20 09:14:17
Grupe: hr.soc.politika
Tema: Re: Kakve ovo ima veze sa socijaldemokracijom?
Linija: 18
Message-ID: b04eb98be5900eede640525fa350ba72@tioat.net

gpg: Signature made Mon Feb 20 09:14:16 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/20/2012 09:11 AM, Kutle Boy wrote: > Da li ce netko iz lijevog tabora konacno postaviti pitanje kakvo ovo veze > ima sa socijaldemokracijom sto radi kukuriku koalicija? Kao da je njima to bitno, njima je bitno jedino da su "njihovi" došli na vlast. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle