Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-18 17:14:29
Grupe: hr.soc.politika
Tema: Re: DEMON SOCIJALNE DRZAVE
Linija: 40
Message-ID: af4ddc68ecac666bc209e6734da3bd45@tioat.net

gpg: Signature made Sat Feb 18 17:14:29 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/18/2012 05:08 PM, Tommmo wrote: > "Danijel Turina" wrote in message > news:7f9131257805f45b643dbcb1ee3cf644@tioat.net... >>>> nemaju nikakvog dodira sa stvarnošću. Naime problem sa Sovjetskim >>>> savezom nije bio u tome što je socijalistički nego u tome što je >>>> diktatura. >>> Socijalizam moze funkcionirati samo kao diktatura, nikako drugacije. >> To uopće nije istina; u Švedskoj i Francuskoj, primjerice, sasvim dobro >> funkcionira kao parlamentarna demokracija. > > To su socijalni kapitalizmi a ne socijalizmi kakve bi tipicni socijalisti > htjeli. Imajući u vidu da se u Americi za svakoga tko zagovara koncept bilo kakvog safety neta za siromašne govori da je socijalist, smatram sasvim korektnim države koje su organizirane oko koncepta jakih i državno implementiranih socijalnih prava/privilegija zvati socijalističkima. Lijeve stranke u tim državama otvoreno se koriste retorikom i principima marksizma, a izostaje jedino diktatorski aspekt, dakle odustali su od koncepta diktature proletarijata i koriste se mehanizmima parlamentarne demokracije kako bi implementirali marksističke ciljeve. Rekao bih da je tu kapitalizam više toleriran kao nužno zlo nego istinski prihvaćen i ideološki cijenjen kao u Americi. > Pogledaj samo ove na ovoj grupi. Ti ne trpe niti obicne poduzetnike > a kamo li tajkune kakvima Svedska i Francuska obiluje. Naše autohtone biljke odrasle na samoupravnom socijalizmu priča su za sebe. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle