Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-24 12:20:15
Grupe: hr.soc.politika
Tema: Re: cudno!
Linija: 31
Message-ID: ae91c6154d4409cbf4ca95a37cce07f5@tioat.net

gpg: Signature made Fri Feb 24 12:20:14 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/24/2012 12:17 PM, vib wrote: > On 24 velj, 12:13, Danijel Turina > wrote: >> On 02/24/2012 12:12 PM, vib wrote: >> >>> On 24 velj, 09:09, Danijel Turina >>> wrote: >>>> Baš gledam kako se glupa Amerika sjetila upucati bilijune dolara >>>> privrednih poticaja kao odgovor na recesiju, >> >>> Kod nas nema 'stampanja kuna', remember? Ne da Roha. >> >> Pa mi nismo ni u poziciji da svjetske zalihe nafte jamče za kunu. >> > navodno imamo brda deviznih rezervi, sto je jos i bolje. Ja bih rekao da nemamo više ničega, Rohatinski još intervenira ali rekao bih da neće moći još dugo, a kad krene inflacija, jadna majka svima koji nemaju prihode u devizama. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle