Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-20 09:34:13
Grupe: hr.soc.politika
Tema: Re: pokret: NE bum platil i tocka.
Linija: 19
Message-ID: a9ac917112e57f9ec76b9bfbae288a51@tioat.net

gpg: Signature made Mon Feb 20 09:34:12 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/20/2012 09:24 AM, qwerty wrote: > pokret se siri po evropi... > > http://www.youtube.com/watch?v=tqeTGTU6FFg& Zanimljivo je kako se ne širi pokret odbijanja korištenja minusa na računu i kreditnih kartica, te ostalih načina za trošenje para koje nemaš. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle