Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-21 20:15:48
Grupe: hr.soc.religija.krscanstvo,hr.soc.religija,hr.alt.zavjere
Tema: Re: Zavjera šutnje? "Nismo znali!"
Linija: 31
Message-ID: 9f3a1b11062b343c502a84a4e2ff09ff@tioat.net

gpg: Signature made Tue Feb 21 20:15:47 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/21/2012 08:12 PM, NeoN wrote: >> >> gljive, s rezultatom da svi na kraju prolaze kroz istu stazu. "Glas >> srca" ti je u osnovi "put kojim mnogi koračaju", dakle linija manjeg >> otpora kroz emocionalne vrtloge u vlastitoj psihi, a pretpostavka da je >> linija manjeg otpora istoznačna ispravnom putu u najmanju je ruku >> upitna. Ako išta, gljive se obično nalaze tamo gdje još nikoga nije >> bilo, a ne tamo gdje su svi prošli. > > Da, ali ne mislimo na isto pod pojmom "glas srca". > > "Moj" glas srca nije glas kurca, ni išta tome slično... :D > > Astral, eoni, vladari ovog svijeta svakako djeluju na sve nas... neki su > jači od toga, neki nisu, neki će biti... Mnogi misle da su jači, ali > nisu uopće svjesni dubine utjecaja tih sila u svakodnevnom životu... Je, neki smatraju da ti utjecaji predstavljaju glas ispravnosti kojim ih Bog vodi. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle