Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-25 13:32:34
Grupe: hr.soc.religija,hr.soc.politika
Tema: Re: Marks i Isus
Linija: 19
Message-ID: 9d09a2383e04e4c92e07562acb704d1a@tioat.net

gpg: Signature made Sat Feb 25 13:32:33 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/25/2012 01:30 PM, Zli_Zec wrote: > Danijel Turina wrote: >> Presvetli ti *jebo mrtvu mater* motikom u ružnu glavu. > > turilo, pa tebi je *jebanje vlastite matere* stalno na mozgu...kay...:-P Za razliku od tebe koji svoju jebeš i šutiš. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle