Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-24 12:54:58
Grupe: hr.soc.politika,hr.soc.religija
Tema: Re: Marks i Isus
Linija: 19
Message-ID: 9b56283aae74e76692bfc440eabefd65@tioat.net

gpg: Signature made Fri Feb 24 12:54:57 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/24/2012 12:50 PM, Siniša Knežević wrote: >> >> Analogna razlici, na primjer, briga naroda prema briga za narod. > > Ne nije, jer riječ opijum i briga nemaju isto značenje i smisao. Bolje bi bilo "dim pičke" i "pičkin dim". -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle