Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-20 16:54:23
Grupe: hr.soc.politika
Tema: Re: Islandska metoda izlaska iz krize
Linija: 23
Message-ID: 9b26f168e84807ed969004d2edaad1d0@tioat.net

gpg: Signature made Mon Feb 20 16:54:23 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/20/2012 04:37 PM, Tommmo wrote: > "Danijel Turina" wrote in message > news:22dcf2967b0c727b57cdb29f683b5f9b@tioat.net... >> Ja ne razumijem u čemu je problem ako se banke pusti da propadnu? > > Jer im je drzava dala garanciju. U točki u kojoj banke i njihove ispostave pod imenom "agencije za određivanje kreditnog rejtinga" mogu države otjerati u bankrot promjenom kreditnih parametara, ja ne vidim zašto država ne bi promijenila par brojki i izmaknula bankama tepih, po sistemu sad ćete lijepo crknut. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle