Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-22 13:45:49
Grupe: hr.soc.politika
Tema: Re: Milijunasi i barke
Linija: 26
Message-ID: 9a4908ba1741f895645e7eeaf15a41a5@tioat.net

gpg: Signature made Wed Feb 22 13:45:48 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/22/2012 11:04 AM, Marvin Barley wrote: >> > >> > Dakle ulaganje se vrši tako što brodogradilište prestane biti državni >> > socijalni program i postane komercijalna firma, koja će poslovati po >> > komercijalnim parametrima. > Na terenu se dešava upravo suprotno. > > Postupa se prema uzrečici: "Tko zna bolje, široko mu polje!" > > "Mi nećemo trpiti da nam netko soli pamet sa komercijalno isplativom > proizvodnjom, jer nama je dobro i ovako kako je." E jeb'ga onda, onda će sve to skupa propasti, ljudi će završiti na ulici a umjesto brodogradilišta će napraviti Konzum. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle