Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-20 08:56:05
Grupe: hr.soc.politika
Tema: Re: Zivela Narodna Republika Kina
Linija: 17
Message-ID: 9950f158c4a2e4aa55b3e32a400c756d@tioat.net

gpg: Signature made Mon Feb 20 08:56:04 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/20/2012 12:05 AM, Mario Petrinovic wrote: > > Lol, ovo je zbilja za krepat. Pa krepaj onda, ali po mogućnosti u tišini. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle