Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-20 08:51:35
Grupe: hr.soc.religija
Tema: Re: Egzorcist
Linija: 16
Message-ID: 971de0114eb56ea63df06852dfe12e70@tioat.net

gpg: Signature made Mon Feb 20 08:51:34 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/19/2012 11:59 PM, Melissa wrote: > I gde je Isus? Jeli sedi sa desne strane oca i izdaje zapovedi? Ukazuje se na tostu svako malo. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle