Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-20 17:01:05
Grupe: hr.soc.politika
Tema: Re: DEMON SOCIJALNE DRZAVE
Linija: 19
Message-ID: 93c456faa1c895848500f5446b52a0f5@tioat.net

gpg: Signature made Mon Feb 20 17:01:04 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/20/2012 04:56 PM, Grizzly wrote: >> > >> >A jebote ąto ti mislią da su me učili na predmetu "marksizam i >> >socijalističko samoupravljanje", jebi si mater s tim. > Mozda su te ucili, ali te ocito nisu naucili. Kad je tebi nešto očito, sigurno je da griješiš. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle