Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-22 19:40:30
Grupe: hr.soc.politika
Tema: Re: Milijunasi i barke
Linija: 20
Message-ID: 91cebc495c70d0b57b4dd3b5305586be@tioat.net

gpg: Signature made Wed Feb 22 19:40:29 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/22/2012 07:29 PM, Guy Fawkes wrote: > http://www.zadarskilist.hr/clanci/26082009/velike-trosarine-ubijaju-malu-brodogradnju > > Zivjela Drzava u borbi protiv zlih kapitalista koji su se usudili > zaradjivati novac! Kako je krenulo, unutar godinu dana će nas sve pobiti i može proglasiti pobjedu nad zlim silama. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle