Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-20 14:43:46
Grupe: hr.soc.politika
Tema: Re: PILEĆI BATAK
Linija: 16
Message-ID: 8d5d9678d9635c1ebd0faf39f338c7aa@tioat.net

gpg: Signature made Mon Feb 20 14:43:46 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/20/2012 02:38 PM, Zli_Zec wrote: > žderem :-) Zabij si ga u guzicu što se mene tiče. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle