Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-21 08:39:08
Grupe: hr.soc.politika
Tema: Re: DEMON SOCIJALNE DRZAVE
Linija: 26
Message-ID: 8cef0df22623dda1d2644e1c61c39007@tioat.net

gpg: Signature made Tue Feb 21 08:39:08 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/21/2012 08:33 AM, fra Ante wrote: > On Feb 21, 8:10 am, Danijel Turina > wrote: > >> ... isto kao što je "etničko čišćenje" newspeak za genocid. > > Nije bash newspeak. Termin "bonifica etnica" je Mussolinijev (kad vech > prichamo o njemu), dakle star cirka stoljeche. To je sprovodio nad > Slovencima i Hrvatima. No, treba mu priznati, da je to izvodio malo > kultiviranije od Turaka, koji su u istom razdoblju izveli Armence u > shetnju. Termin su u moderni opticaj izveli Srbi, tako da ga u tom kontekstu i doživljavam. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle