Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-21 09:02:51
Grupe: hr.soc.politika
Tema: Re: DEMON SOCIJALNE DRZAVE
Linija: 30
Message-ID: 7962cc9835fd645d59ae34b6b42d6bea@tioat.net

gpg: Signature made Tue Feb 21 09:02:50 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/21/2012 08:59 AM, Grizzly wrote: > On Mon, 20 Feb 2012 23:23:17 +0000 (UTC), Deadly Dirk > wrote: > >> >On Mon, 20 Feb 2012 22:02:14 +0100, Grizzly wrote: >> > >> > >>> >> Znaci, to ipak nije sustinski pogresno, nego samo politicki neugodno >>> >> >> >Price o oduzimanju viska su sustinski pogresne. Nikakvog "oduzimanja >> >viska" nema. > Tvrdnja da su price o oduzimanju viska sustinski pogresne je > politicka. Politička priča je kad netko odlučuje što je meni višak s ciljem da mi to otme i da nekome tko radi u represivnom aparatu kojemu je posao otimati "viškove". To se inače zove reket a oni koji se time bave se zovu mafija. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle