Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-21 13:24:46
Grupe: hr.soc.religija
Tema: Re: Uskoro stiže veštačko meso
Linija: 27
Message-ID: 753ff5b00422359c1105bc8a62f1ed37@tioat.net

gpg: Signature made Tue Feb 21 13:24:45 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 2/21/12 8:04 AM, Marvin Barley wrote: > On 20 velj, 22:36, "Tomislav Portada" wrote: > >> Ja bih rekao da je jedna od prednosti takvog postupka što se njime izbjegava >> nanošenje patnje životinji, prema tome, s etičke je strane takav proizvod >> prihvatljiviji od mesa zaklane životinje. >> >> Inače, zanimljivo, ja sam još prije nekih desetak godina s jednim kolegom >> farmaceutom spekulirao o tome da će se jednog dana pojaviti takav postupak. > > Da, jedino bi time uzgoj krava i domaće stoke postao nepotreban. > Cloneburgeri bi mogli postati jeftina hrana za gladne kad se proces > usavrši, prikladni za neki novi austerity. Preporučujem komercijalni naziv "Soylent green". -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle