Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-20 09:00:37
Grupe: hr.soc.politika
Tema: Re: SAPRAH MANDRIÈO
Linija: 22
Message-ID: 744cfc01ccf2f4dc62ee29be3829585f@tioat.net

gpg: Signature made Mon Feb 20 09:00:37 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/20/2012 12:54 AM, Mighty Boosh wrote: >> >:-D Ju?er sam izlu?ivao gosta-trgovca knjigama s takvom 'eholalijom' hehe >> >ZasluĹžio je. > Ako si, jel se zgrazavao i kolutao ocima? > Ja sam nekad davno imao obicaj da se pravim da ne vidim onog ko me > posmatra u tom trenutku a zelim da ga izludim, i onda spontano trzam > glavu u jednom smeru i ludacki buljim oci. > Vise mi nikad ne prilaze, sto je dobro. Zecu se to samo od sebe deĹĄava. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle