Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-20 09:58:24
Grupe: hr.soc.politika
Tema: Re: Gulag Amerika
Linija: 21
Message-ID: 7445044c2900037f6d8340093d5948dd@tioat.net

gpg: Signature made Mon Feb 20 09:58:23 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/20/2012 09:52 AM, fra Ante wrote: > "Surplus value" nije nikakva marksistichka strahota nego je obichna > knjigovodska sintagma, nachi chesh je u "American Bussiness > Dictionary". Dao sam vech link pa nechu ponavljati. Marksizam tu > upada, kad "surplus value" pochnesh koristiti kao (jedinu) mjeru > iskorishtavanja. Sorry, ali wikipedija smatra da je to isključivo marksistička konstrukcija: http://en.wikipedia.org/wiki/Surplus_value -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle