Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-24 12:13:50
Grupe: hr.soc.politika
Tema: Re: cudno!
Linija: 21
Message-ID: 69c3dad71540836d962a8a6ee2fbb350@tioat.net

gpg: Signature made Fri Feb 24 12:13:49 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/24/2012 12:12 PM, vib wrote: > On 24 velj, 09:09, Danijel Turina > wrote: >> Baš gledam kako se glupa Amerika sjetila upucati bilijune dolara >> privrednih poticaja kao odgovor na recesiju, > > Kod nas nema 'stampanja kuna', remember? Ne da Roha. Pa mi nismo ni u poziciji da svjetske zalihe nafte jamče za kunu. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle