Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-20 14:40:23
Grupe: hr.soc.religija
Tema: Re: Egzorcist
Linija: 17
Message-ID: 5effe97ece53d5f798c3e68c109a1879@tioat.net

gpg: Signature made Mon Feb 20 14:40:23 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/20/2012 02:39 PM, Zli_Zec wrote: > LOL LOL ROTFL Budem te vidio koliko bude ti smiješno kad dođeš u poziciju empirijski provjeriti napisano. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle