Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-25 12:47:50
Grupe: hr.soc.religija
Tema: Re: Marks i Isus
Linija: 25
Message-ID: 5d1264faa05ad4eaa4c25c929dc1f63a@tioat.net

gpg: Signature made Sat Feb 25 12:47:49 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/25/2012 11:49 AM, Tomislav Portada wrote: > "Rado" wrote: > >> On 02/25/2012 12:51 AM, Presvetli Danilo wrote: > >>> Nadlakćivanje je nedovoljno i nebitno. Treba razmisliti, >>> neovisno u kojoj pozi misliš. >>> >> (zauzima pozu Rodinova mislioca) > > http://imageshack.us/f/710/mislioc.jpg/ http://limdongcheol.files.wordpress.com/2010/06/neanderthal.jpg -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle