Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-25 19:49:34
Grupe: hr.soc.politika
Tema: Re: Povrat židovske imovine povijesna je
Linija: 20
Message-ID: 5a8dbca5010d1bd6565c53952eb706b4@tioat.net

gpg: Signature made Sat Feb 25 19:49:34 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/25/2012 07:22 PM, Pavle Jurisic Sturm wrote: >> > Hrvatska država je presiromašna da bi vraćala objekte i imovinu bilo >> > kome, što uključuje katoličku crkvu. > > Ova zadnja uredno vraca sta god joj se prohtje. Što je više razlog za brigu nego za formiranje presedana koji bi takvo "vraćanje" učinio pravilom. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle