Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-21 08:10:29
Grupe: hr.soc.politika
Tema: Re: DEMON SOCIJALNE DRZAVE
Linija: 24
Message-ID: 54a8e87898229dac95a68ea114f8fc6b@tioat.net

gpg: Signature made Tue Feb 21 08:10:28 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/21/2012 12:23 AM, Deadly Dirk wrote: > On Mon, 20 Feb 2012 22:02:14 +0100, Grizzly wrote: > > >> Znaci, to ipak nije sustinski pogresno, nego samo politicki neugodno >> > > Price o oduzimanju viska su sustinski pogresne. Nikakvog "oduzimanja > viska" nema. "Oduzimanje viška" je newspeak za gladomor, isto kao što je "etničko čišćenje" newspeak za genocid. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle