Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-20 12:58:44
Grupe: hr.soc.religija
Tema: Re: Zugzwang
Linija: 16
Message-ID: 52a97f9ed14c4086cd6325edd1ac2d9f@tioat.net

gpg: Signature made Mon Feb 20 12:58:44 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/20/2012 12:33 PM, Zli_Zec wrote: > I? Hoćeš li se ubiti? A ti? -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle