Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-19 23:12:09
Grupe: hr.soc.politika
Tema: Re: ex-PTSP
Linija: 18
Message-ID: 51c294a6adeac01245a6a36a4d2f58b4@tioat.net

gpg: Signature made Sun Feb 19 23:12:09 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/19/2012 11:15 PM, slika wrote: > http://www.vjesnik.hr/DataServices/Image.ashx?id=df051898-273a-4f1d-a337-3ec7972fc00c&type=524288&http://newsis > > Izlijecen magicnim dodirom spolovila Ive Josipovica. Možda bi i tebi pomogao takav tretman. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle