Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-23 19:12:41
Grupe: hr.soc.politika
Tema: Re: Marks i Isus
Linija: 29
Message-ID: 4d4a3a58885b14758052e5760e330f0e@tioat.net

gpg: Signature made Thu Feb 23 19:12:44 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 2/23/12 7:02 PM, Deadly Dirk wrote: > On Thu, 23 Feb 2012 17:36:14 +0100, Grizzly wrote: > > >> Ipak bi trebao pripaziti sto pise dok smo mi u blizini. > > > A tko ste to "vi"? Ti i macke? Cuo sam za batmana i catwoman, no ti si > prvi catman na ovoj grupi. Vjerojatno misli na crkvu autentičnog Marxovog nauka koja je jedina ispravno shvatila što je Marx htio reći, a što su krivo shvatili i Lenjin i Mao i Tito i svi komunisti, pa je zato komunizam propao a ne zato što ne valja. A ključni primjer toga su dramatične razlike između fraza "komunizam je opijum naroda" i "komunizam je opijum za narod", jer da su ljudi shvatili da treba napraviti proletersku diktaturu a ne diktaturu proletarijata sve bi bilo drugačije. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle