Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-24 16:29:51
Grupe: hr.soc.politika,hr.soc.religija
Tema: Re: Marks i Isus
Linija: 19
Message-ID: 4bf6f1a84035fe34976776eda938b952@tioat.net

gpg: Signature made Fri Feb 24 16:29:50 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/24/2012 04:28 PM, Blues wrote: > > Jednom me Danijel, iz cista mira, zbog neke moje primjedbe napao > da ga progonim sa ostalim trasherima "S ostalim trasherima"? Pa ti *jesi* trasher, ideš za mnom i seruckaš kao zli zec, govno malo bahato. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle