Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-24 14:45:52
Grupe: hr.soc.religija
Tema: Re: Duhovni kompas
Linija: 23
Message-ID: 4833a161aaad1f060c02db3af7829be7@tioat.net

gpg: Signature made Fri Feb 24 14:45:51 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/24/2012 02:44 PM, manta wrote: >> > Pa Danijel voli pisati vidi se da mu to predstavlja veliko zadovoljstvo, >> > ali ne vidim tu neku veliku pamet vise knjizevnih akrobacija koje >> > metodoloski trebaju impresionirati grupu. > Veliš, sitnica je netko tko je sposoban imati tako cjelokupnu i > vjerodostojnu perspektivu nad cjelokupnom materijom. I ti sve to isto > imaš u malom rukavu, onako za usput ako te netko za to pita pita uz > klasično pitanje "koliko je sati". Je, svi bi mogli sve što i ja, samo im se ne da jer su naprosto prepametni i pre-cool. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle