Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-18 17:37:01
Grupe: hr.soc.politika
Tema: Re: Gulag Amerika
Linija: 28
Message-ID: 3d39e787652f8920230ae4765a4994e1@tioat.net

gpg: Signature made Sat Feb 18 17:37:01 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/18/2012 05:34 PM, Blues wrote: >> >> Osobno vjerujem da bi se zakonodavstvo trebalo povoditi za nacelom >> reciprociteta. Ne bi trebao biti obavezan postivati prava covjeku koji >> ista >> ta prava krsi drugima. > > > Nesto kao serijatsko pravo, oko za oko zub za zub. > Zamisli sad obrtnike koji posluju u ovakvim uvjetima u > kakvim posluju i naravno da ce napraviti brdo prekrsaja, > kaznenih djela pri kojim ce uskratiti prava pojedincima. > Mislis li da bi i takvima rebalo uskratiti ljudska prava' Samo proporcionalno. Beznačajni prekršaj, beznačajno uskraćivanje prava. Velik prekršaj, veliko uskraćivanje prava. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle