Verifikacija digitalnog potpisa
ČLANCI
Autor: Danijel Turina
Datum: 2012-02-22 10:51:55
Grupe: hr.soc.politika
Tema: Re: Milijunasi i barke
Linija: 30
Message-ID: 364dbd5e6af8e9483a71c0335605b3ba@tioat.net

gpg: Signature made Wed Feb 22 10:51:55 2012 CET using DSA key ID D1DECCE7
gpg: Good signature from "Danijel Turina "

**** POČETAK POTPISANOG SEGMENTA **** On 02/22/2012 10:46 AM, Marvin Barley wrote: > Zapravo je sedamdesetih trebalo početi ulagati u automatizaciju, sada > je za to četrdeset godina prekasno. Ipak, u klirinškom smislu i > logici, proizvodnja nečega što donosi devize se isplati čak i ako je > subvencionirana do ibera. Ali to neće funkcionirati nakon uvođenja > eura, nakon EU fiskalne discipline. Ma daj, to su sve pizdarije. To ti se radi tako da naprosto zatvoriš ove naše socijalne ustanove od brodogradilišta i prodaš cijelu stvar nekome tko će tu napraviti pogon za izradu dvadesetmetarskih luksuznih jahti, s obavezom zapošljavanja lokalnih ljudi. Onda će on zaposliti onoliko ljudi za koliko realno ima mjesta pa će barem netko raditi, a ne kao sada gdje su kakti svi zaposleni a sve skupa je gubitaška industrija i u osnovi nitko ništa ne radi a hoće plaću. Dakle ulaganje se vrši tako što brodogradilište prestane biti državni socijalni program i postane komercijalna firma, koja će poslovati po komercijalnim parametrima. -- http://www.danijel.org/ **** KRAJ POTPISANOG SEGMENTA ****
toggle